Nom *
Nacionalitat *
Telèfon
Correu *
Data de naixement
Zona
País
Comarca
Ciutat
CP
Direcció
Nom fiscal
DNI/CIF/NIF
País
Comarca
Ciutat
CP
Direcció
- -
DADES PERSONALS
S'empraran per a personalitzar la vostra àrea d'usuari i enviar-vos el correu de benvinguda amb el vostre usuari i contrasenya
DADES D'ENVIAMENT
S'empraran per a l'enviament del material comprat a través de la nostra web
DADES DE FACTURACIÓ
S'empraran per a confeccionar les factures
Amb conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vos informem que les vostres dades personals seran incloses en un fitxer sota la responsabilitat de EDITORIAL SANKARA SC, amb CIF j12929469, amb la finalitat d'atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vòs.

Podeu exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça EDITORIAL SANKARA, C\SANT JAUME 8, 12580 BENICARLÓ, PAÍS VALENCIÀ.